בחינת יכולת פירעון ואיתנות פיננסית: ניתוח שירות החוב לשנה הקרובה

לירון דורי ורועי פולניצר, מאמר מס' 2 בסדרה, כתב העת סטטוס

למאמר בכתב העת סטטוס