בחינת יכולת פירעון ואיתנות פיננסית: בחינת יכולת שירות החוב לשש השנים הקרובו

לירון דורי ורועי פולניצר, מאמר מס' 5 בסדרה, כתב העת סטטוס

למאמר בכתב העת סטטוס