הוצאות מעורבות

פורסם בפינה השבועית ב15/1/17

הוצאות מעורבות הנן הוצאות שהן גם עסקיות וגם פרטיות.
ניתן להכיר כהוצאה בעסק בחלק ההוצאה שהנו עסקי, במידה וניתן להפרדה.
בנוסף, ישנם סוגי הוצאות מעורבות, שניתן להכיר בהם לפי כללים שנקבעו בתקנות מס הכנסה.

כך, ניתן להכיר בהוצאות נסיעה לחו"ל, במידה והנסיעה הייתה לצורך עסקי (השתתפות בתערוכה, כנס מקצועי, פגישה עסקית וכיו"ב).
ובאילו הוצאות נכיר? להלן עיקר ההוצאות:
-כרטיס טיסה במחלקת תיירים או עסקים,
-הוצאות לינה עד 267$ ללילה ל7 הלינות הראשונות,
-הוצאות שהייה נוספות (אש"ל) עד 75$ ליום אם נדרשו הוצאות לינה ועד 125$
ליום אם לא נדרשו הוצאות לינה (ללא קבלות),
-הוצאות עסקיות אחרות - טלפון, אירוח ספקים/לקוחות וכיו"ב, מותרות במלואן
למול קבלות,
-שכירת רכב עד 59$ ליום.

בנסיעה למדינות מסוימות, כגון אנגליה, ישנה גם תוספת של 25% להוצאות הלינה והשהייה המותרות לניכוי.