שיעורי המס לשנת 2017

בישראל נהוגה שיטת מיסוי פרוגרסיבית על הכנסות. בשיטה זו, ככל שהכנסתו של אדם עולה, כך יוטל עליו שיעור מס גבוה יותר. ההכנסה החייבת במס, לאחר ניכויים, קיזוזים ופטורים המגיעים לו, מחולקת לשכבות, כאשר על כל שכבה מוטל מס בשיעור שונה. שכבות אלו הן מדרגות המס. שיעורי מדרגות המס מתעדכנים ומשתנים משנה לשנה.