מתנות ללקוחות ותרומות

פורסם בפינה השבועית ב-12/3/17

ידעתם שאסתר המלכה היא ההשראה לתקנות מס הכנסה?

ומדוע? אם בפורים אנו נוהגים להעניק זה לזו משלוחי מנות, הרי שבמהלך כל השנה, אנו נוהגים, מעת לעת, לתת ללקוחות ולספקים שלנו מתנות.
ואם המטרה היא שימור הקשר העסקי, אז בוודאי שזו הוצאה מוכרת.
ומה צריך כדי להכיר בהוצאה?
1. הסכום לא יעלה על 210 ש"ח לאדם לשנה.
2. מתועד הקשר העסקי, פרטי זהות המקבל והמיקום.
33. קיימות קבלות לתיעוד ההוצאה.

ואם נדייק בכוונה העומדת מאחורי המנהג של משלוח המנות, הרי שמדובר במתנות לאביונים.
וגם כאן, פקודת מס הכנסה, מאפשרת קבלת זיכוי מס בגובה 35%% מתרומות שהעסק נותן למוסדות ציבוריים שקיבלו אישור לפי סעיף 46, מעל 180 ש"ח.