מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי

פורסם בפינה השבועית ב-3/4/17

ארוחת בוקר, תאום ציפיות ומס הכנסה.

התגובות שלנו ושל הלקוחות שלנו מתבססות על הפערים בין הציפייה לבין התוצאות בפועל.

השבוע, לאחר ארוחת בוקר בבית קפה קטן וחביב, הצעתי לבעלים לעדכן את התפריט, כך שלא יכלול פריטים שלא מוגשים בפועל.
הסברתי לו כי מה שהוא מגיש טוב בפני עצמו, אך אם הלקוח מצפה לדבר אחד ומקבל משהו אחר, הרי שהאכזבה שצפויה לו, תעיב על החוויה שלו מבית העסק, שיכולה להיות חיובית, אלמלא פער הציפיות.
לכן, חשוב לבצע תאום ציפיות עם הלקוחות שלנו, לגבי המוצר או השירות שאנו מעניקים.

כיצד לעשות כן? חוזי עבודה עונים על הצורך הזה ומפרטים מהו היקף העבודה ומהי התמורה המבוקשת. במקרים מסוימים, גם פירוט תחולת השירותים בע"פ, מספק, וככל שיהא מפורט, כן ייטיב.

גם עם מס הכנסה וביטוח לאומי יש לבצע תאום ציפיות.
בהתאם ל"ציפייה" של ההכנסות השנתיות שלנו, אנו משלמים מקדמות למס הכנסה ולביטוח לאומי. אם הצפי שלנו הוא כי ההכנסות יהיו גבוהות יותר, כדאי לשקול להגדיל את המקדמות. כך, נפרוס את החבות שלנו לרשויות, ולא נידרש לתשלום גבוה משמעותית במועד הגשת הדוח השנתי, שיהיה קשה לעמוד בו תזרימית, ולשלם גם קנסות בגינו.
המסקנה: יש לבצע בדיקת מקדמות במהלך השנה, וגם אם צפויים שינויים בעסק, כדי למנוע "הפתעות" בסוף השנה.

כבר עבר רבעון מתחילת שנת 2017. זה הזמן לבחון האם העסק שלנו "עומד בציפייה", ובהתאם לעדכן מקדמות ולבחון פעולות להגדלת ההכנסות מהעסק.