מחשבון מס דירה שלישית

רשות המסים פרסמה לציבור באתר האינטרנט שלה מידע וכלים שיסייעו לו בהבנת חוק מס ריבוי דירות והוראותיו, בדיקת החבות במס, זכאות לפטור או חיוב חלקי ואופן הגשת ההצהרה והבקשה להטבה בעת מכירת דירת מגורים.

מרשות המסים נמסר כי לצורך בדיקת סכום המס הצפוי ובדיקת זכאות לפטור/חיוב חלקי פותחו לשירות הציבור היישומים הבאים:
מחשבון לחישוב הסכום הקובע והמס לתשלום לדירה – לחץ כאן
מחשבון לבדיקת זכאות לפטור/חיוב חלקי כולל חישוב המס – לחץ כאן